Vluchten voor de Groote Oorlog

Locatie: CC De Brouwerij

Vertelavond door Marcel Denduyver

Aan de vooravond van de herdenking '14-'18 staan we even stil bij de problematiek van de vluchtelingen.
Vluchten voor een oorlog blijft jammer genoeg zeer actueel.

De aanval van het Duitse leger in België werd gekenmerkt door veel geweld tegenover de civiele bevolking die ervan verdacht werd partizanen te herbergen. Meer dan anderhalf miljoen Belgen vertrokken naar Nederland, naar Frankrijk en naar Groot-Brittannië om het geweld en de bombardementen te ontvluchten. Het traject werd beïnvloed door de transport- en verblijfsmogelijkheden: de rijken beschikten over een auto maar het grootste deel van de bevolking vertrok te voet, met hebben en houden op een kar gestapeld. Maar waar naartoe? Het grootste deel van de vluchtelingen tracht zich te beschermen tijdens de gevechten en probeert nadien zo vlug mogelijk huiswaarts te keren. Zo kwamen ongeveer een miljoen Belgen tamelijk vlug terug naar hun streek.

Ras verteller Marcel Denduyver behandelt in een eerste deel de algemene vluchtsituatie, na de pauze komen verhalen uit zijn eigen familiekring aan bod.

Deze activiteit is een samenwerking met NSB Koekelare.
Inkom: leden €2, niet leden €3.

Vrijdag 8 november 2013 in CC. De Brouwerij om 19u30.

Volg deze activiteit op Facebook:
https://www.facebook.com/events/226680657500803/

Datum: 8-11-2013

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.