"Van Sarajevo tot Versailles"

Locatie: CC De Brouwerij

"Van Sarajevo tot Versailles"

Lezing door Kapitein-ter-zee b.d. Jan De Vos

11 november in CC. De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15 b Koekelare om 19u30

Het herdenken van De Eerste Wereldoorlog rond 11 november is voor NSB Koekelare en Spaenhiers een jaarlijkse traditie.

Met militaire deskundigheid licht dhr. De Vos de oorzaken en aanleiding van de Eerste Wereldoorlog toe. Hij schetst het verloop ervan aan het Westelijk en Oostelijk front en in het Midden-Oosten, met bijzondere aandacht voor de Duitse opmars door België, met de forten van Luik en Namen, de val van Antwerpen en het IJzer- en Ieperfront. Hij besluit zijn betoog met de aanloop naar Wapenstilstand en het Verdrag van Versailles en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog tot op vandaag.

Deze activiteit is een samenwerking met NSB Koekelare. Inkom: leden €2,-, niet-leden €3,-.

Datum: 11-11-2014

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.