Provinciale Heemdag 2014: Weg van Huis

Locatie: Balluchon Koekelare

Op zaterdag 31 mei organiseert Heemkunde West-Vlaanderen samen met de Historisch-Archeologische kring Spaenhiers in Koekelare de heemdag van de provincie koepel West-Vlaanderen 2014.

Thema van de dag: "Weg van Huis".
Soldaten en vluchtelingen tijdens de Grote Oorlog, emigranten en Fransmans... vaak waren ze lang en ver weg maar met hun gedachten vaak bij hun thuis. Op basis van deze mix wordt een boeiend
programma aangeboden.

Inschrijving verplicht. (Inschrijvingen reeds gesloten)

Wie met de wagen komt kan vlot parkeren op de Markt van Koekelare, voor de Balluchon (aan de Sala Thai), naast café de Monroe, Kutsersplein, Sint-Jorisstraat of parking 'De Buidel'.

Plaats van afspraak: in de foyer van CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare om 9:30.

Meer info op Heemkunde West-Vlaanderen.

Datum: 31-5-2014

Uur: 09:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.