Plugstreet 14-18

Locatie: De Buidel

Dit prachtigeinterpretatiecentrum over de Eerste Wereldoorlog opende zijn deuren eind 2013 in de buurt van het Britse Memorial in Komen-Waasten. Het centrum focust op het leven van de soldaten en de burgerbevolking. U gaat binnen via een half ondergrondse glazen piramide in het hart van het bos van Ploegsteert. De architectuur is geïnspireerd door deCatacomben: ondergrondse tunnels gegraven door de Australiërs enkele maanden voor de slag van Mesen. Een 400m² grote hoogtechnologische ruimte toont de posities van de Britse en Duitse troepen in Komen-Waasten van 1914 tot 1918. De beknopte beschrijving van de gebeurtenissen en een interactieve aanpak zijn geïntegreerd in een prachtig gestructureerde tijdlijn.

Na het bezoek aan het interpretatiecentrum ontdekken we met een gids de landelijke omgeving met de nog zichtbare sporen van de oorlog en andere herdenkingsmonumenten.

Zaterdag 7 maart
We carpoolen van op de parking aan de Buidel en vertrekken om 12u45.
Bijdrage: €12,- pp. inkom en gids inbegrepen.
Graag vooraf verwittigen.

Datum: 7-3-2015

Uur: 12:45

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.