Open Monumentendag: Fietstocht - Koekelaarse monumenten in de kijker

Locatie: Sint-Maartensplein

Fietstocht: Koekelaarse monumenten in de kijker

Open Monumentendag 8 september 2013

Voor de 25ste editie van OMD met als thema "Het Beste Van..." begeleidt Spaenhiers vzw een fietstocht van 40 km langs alle (29) beschermde monumenten in de gemeente Koekelare.

De inventarisatie van het onroerend erfgoed in Koekelare (2010) leverde een pakket nieuwe beschermingen op (2012). Met deze fietstocht brengen we het onroerend patrimonium onder de aandacht evenals het verdwenen en het funerair erfgoed. De problematiek rond monumentenzorg komt aan de orde en tegelijk worden de trage wegen en het landelijk schoon in de kijker geplaatst. Aan de tocht is een wedstrijd met waardevolle prijzen verbonden.

Door de samenwerking met het gemeentebestuur ontvangen alle deelnemers gratis een keurige fietsbrochure. De tocht eindigt in het CC De Brouwerij. Dit paradepaardje van onze monumenten ontving precies 20 jaar geleden de Vlaamse Monumentenprijs. Hier kan elke deelnemer zijn wedstrijdformulier invullen. Aansluitend worden de prijzen uitgereikt.

Vertrek om 10u op het Sint-Maartensplein; middagmaal op de site Lange Max; slot omstreeks 17u.

Deelname (middagmaal: pita met groeten en koffie; versnaperingen onderweg): €10 p.p.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk op rek.: BE85 0682 1416 4206 van Spaenhiers vzw of bij de dienst Cultuur: Sint-Maartensplein 15b 8680 Koekelare CC De Brouwerijk. Meer info: tel. 0473/982457.

Facebook Evenement: https://www.facebook.com/events/591282917583533/ 

Datum: 8-9-2013

Uur: 10:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.