Open Monumentendag 2014

Locatie: Koekelare

Fietstocht: Koekelaarse sites vroeger, nu en in de toekomst

Open Monumentendag 14 september 2014

Via een fietstocht doe je de diverse Open Monumenten in Koekelare aan, dit op eigen tempo. Er zijn tal van activiteiten voorzien.
Indien slecht weer kunt u de sites ook met de auto bezoeken.

Sites:
Brouwerij Christiaen (hier aanmelden)
Hovaeremolen
Geschutsbedding Lange Max
Huis Proot

Praktische info:
Noordomstraat 2
8680 Koekelare
Vertrek/startuur: Doorlopend van 10u - 18u
Afstand: 13km.

Gelieve eerst aan te melden in de Brouwerij.

Ook is er een boekenverkoop van de bibliotheek en een boekenverkoop van Spaenhiers.
Een ideaal moment om uw collectie aan te vullen.

Voor meer informatie kunt u de Facebook-pagina van Spaenhiers en Koekelare bekijken of de website van OMD:
http://openmonumenten.hosted-by.priorweb.be/west-vlaanderen/koekelare/koekelaarse-sites-vroeger-nu-en-de-toekomst

Datum: 14-9-2014

Uur: 10:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.