Historische wandeling in Hoeke

Locatie: Carpoolparking De Buidel

De Oosterlingen - kooplieden uit Hanzesteden zoals Hamburg, Lübeck en Bremen - willen in de buurt van Damme een kolonie stichten maar krijgen daarvoor geen toestemming van Johanna van Constantinopel.
De Duitse handelaars laten hun oog vallen op de hoek Bloedlozendijk/Evendijk (nu Krinkeldijk), beide aangelegd in de 11de eeuw. Halfweg tussen Mude en Monnikerede ontstaat Hoeke, voor het eerst in 1252 vernoemd als gehucht van Oostkerke, zonder eigen parochiekerk. Hoeke verkrijgt stadsrechten vóór 1274. Het is de plaats voor het verhandelen van kalizout uit de grotten van Noordoost-Europa. In de haven gebeurt de overslag van stokvis, graan en zout. Ook katoen, stoffen, specerijen en fruit (tijdens de zomer) gaan van hand tot hand. Eén keer per jaar is er jaarmarkt. Hoeke bezit de houtstapel. Het is de scheepsherstelplaats van de Zwinstreek.

De wandeling start stipt op Hoeve "Ten Houcke Boven" Natiënlaan 15a. om 14.30 uur en wordt een ontdekkingstocht op een, voor elke leeftijd, haalbare wijze.
We maken kennis met een aantal geografische en historische relicten waar landbouw en natuur op evenwichtige basis samengaan. Het decor wordt gevormd door een oude potpolder (Sweertspolder genaamd), een deel van het oude Zwin naar Brugge en een paar Spaanse forten. Tevens bevinden we ons in het land van aalscholvers, kluten, scholeksters en de grutto. Langs de Hoogstraete, die de belangrijkste straat van de havenstad Houcke was, bereiken we terug het erf.
In de schuur zijn archeologische vondsten uit de Sweertspolder en de oude havensite van Hoeke te bewonderen. Hier sluiten we trouwens ook de namiddag af met koffie en gebak naar believen.

Afspraak: zaterdag 7 juni, carpoolparking De Buidel om 13u. Einde voorzien rond 17.30u.
Laarzen of degelijk schoeisel worden aanbevolen!
Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
Inschrijven: kan via het secretariaat: 0473/982457 of lootens.bernard@telenet.be
Prijs: €7,5 (gids, koffie en gebak)

Datum: 7-6-2014

Uur: 13:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.