"Grote Veiling"

Locatie: ontmoetingscentrum Moere

Zaterdag 15 november in het ontmoetingscentrum Moere, Molenstraat 30, Moere-Gistel.

Spaenhiers vzw Koekelare, Graningate Middelkerke en Gestella vzw Gistel organiseren een veiling van onder meer heem- en familiekundige werken, genealogische bronnen, geschiedkundige werken, zichtkaarten, oude foto's... Misschien een ideale gelegenheid om iets zeldzaams op de kop te tikken en dit eventueel als eindejaarsgeschenk.

Heb je zelf iets te veilen en wil je de organiserende verenigingen een ruggensteuntje geven aarzel dan niet en vraag je deelnemingsformulier aan bij een bestuurslid, je kan het ook download van deze website: www.spaenhiers.be . Dit formulier vermeldt alle inlichtingen en data.

Bezichtigen van de te veilen stukken kan op de veilingdag van 10.30 tot 14.00 u.

Veilingmeester is Filip Debaillie en de eerste loten komen om 14.30 uur onder de hamer.

Datum: 15-11-2014

Uur: 10:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.