Daguitstap Spaenhiers: Brussel

Onze jaarlijkse daguitstap richt zich dit jaar naar Brussel met een bezoek aan de tentoonstelling: in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark.

'14 - 18 Dit is onze geschiedenis'

Als hoofdstad van Europa moet Brussel er ook aan herinneren dat de hele Europese geschiedenis van de 20ste eeuw uit de Groote Oorlog is voortgekomen. Die vermindert immers het gewicht van Europa in de wereld ten voordele van de USA. Voor 1914 konden we van de Europa-wereld spreken; na de oorlig is het Europa in de wereld.

Daarnaast brengen we een bezoek aan

Het voormalig Paleis van Brussel: Coudenberg, archeologische site en museum

Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel. Met een gids flaneren we langs de ondergrondse Isabellastraat en ontdekken we de hoofdgebouwen van het voormalige paleis, waarvan enkele als fundering dienen voor de paviljoenen van het Koningsplein.

Een wandeling in de omgeving laat ons de rest van het Paleizenplein ontdekken. De lunch gebruiken we in het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), het restaurant in de koepel van het Old England art nouveau gebouw, waar je van op het terras een spectaculair zicht krijgt op de hoofdstad.

Wanneer: zondag 24 augustus 2014
Deelname
: bus, gids, bezoeken musea, koffie, middagmaal, avondboterham: €58 p.p. - drank niet inbegrepen.

Wie inschrijft en betaalt op rek. BE85 0682 1416 4206 met vermelding Brussel 24 augustus en het aantal personen, ontvangt vooraf een gedetailleerde dagindeling en op de bus wordt een infobrochure bezorgd.

Datum: 24-8-2014

Uur:

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.