Daguitstap naar Lens en Rijsel

Daguitstap Spaenhiers: Lens en Rijsel...

het Museum van Louvre-Lens, de koolmijnen en Oud-Rijsel

zaterdag 24 augustus 2013

Programma:

Rondrit door Lens (industriële archeologie, Art Deco, wederopbouw): 'Grands Bureaux de la Compagnie des Mines' (Vlaamse neo-renaissance van Louis Cordonnier, nu Universiteit voor Wetenschappen), Sint-Luitger- of Leodegardkark (Saint-Léger), Station (Art Deco), 'Le Stade Félix Bollart' (voetbalstadion) ...

Koffiestop.

Geleid of vrij bezoek of bezoek met audiogids aan het 'Museum Louvre-Lens':
Sensationeel, hypermodern gebouw van beton, glas en aluminium boven op een vroegere mijnsite en te midden van een tuin vol symboliek; in de 'Galerij van de Tijd' krijgen we een overzicht van de schilder- en beeldhouwkunst door de eeuwen heen.

Middagmaal in het centrum van Lens.

Via de A1 naar Rijsel...

Geleide wandeling naar en door Oud-Rijsel: rue de la Monnaie, het Hospice Comtesse (tot op het binnenplein en eventueel tot in de ziekenzaal), rue au Pétrinck, de kathedraal Notre Dame de la Treille, de Oude Beurs, de Grote Markt, het Palais Rihour (van de hertogen van Bourgondië), de verkeersvrije winkelstraten, ...

In Wevelgem: avondboterham.

Een ervaren gids vergezelt ons de hele dag.
Deelname leden (bus, gids, bezoeken, koffie, middagmaal + drank, avondboterham): € 55 p.p.

Wie inschrijft en betaalt op rek.: BE85 0682 1416 4206 met vermelding Lens, Rijsel en het aantal personen, ontvangt vooraf een gedetailleerd programma. In de bus krijgt u een omstandige informatiebrochure.

Facebook Evenement: https://www.facebook.com/events/498479836895556/  

Update:
- 01/08/2013: Activiteit is volzet!

Datum: 24-8-2013

Uur:

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.